Member Lock Home Filtres Marker Calendar price_tag Icon cat

Conseiller juridique bilingue – UNISOC / Bruxelles (04/04/19)

Vacature juridisch adviseur (V/M)

De Unie van socialprofitondernemingen (Unisoc) is deofficieel erkende werkgeversorganisatie die de ondernemingen van de socialprofitsector in Belgiëvertegenwoordigt. De social profit, dat zijn zo’n 30.000 vestigingenen ongeveer 700.000werknemersin België.

Unisoc ijvert voor een sterksociaal ondernemerschap, m.a.w. voor een kwaliteitsvolle èn betaalbare persoonsgebonden dienstverlening op het vlakvan zorg, welzijn, cultuur, vorming & werk. Onze leden zijn werkgeversfederaties die actief zijn in deze domeinen. Lees hier meer over op www.unisoc.be.

Centraal in onzemissie staat de belangenbehartiging van deleden in het interprofessioneelsociaaleconomisch overleg in België en op Europees niveau.

Uw functie

U analyseert Belgische en Europese actualiteitsdossiers (vnl.arbeids-en sociaal zekerheidsrecht) die op de onderhandelingstafel liggen van de interprofessionele sociale partners en evalueert hun impact op de socialprofitondernemingen.

Op basis van uw analyse, werkt u coherente en gedragen standpunten uit. U doet dit in samenwerking en in overleg metuw collega’s en met onze leden.

U verwerkt uw bevindingen in nota’s en geeft presentaties hierover aanonze leden.

U verdedigt de standpuntenvan Unisoc en onderhandelt erover met de andere sociale partnersin de officiële overlegorganen van het interprofessioneel sociaal overleg (o.a. Nationale Arbeidsraad, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, het European Social Dialogue Committee, paritair comité 337, enz.).

U behartigt m.a.w.de belangen van de socialprofitondernemers. Ditdoet u door in contact te treden metde interprofessionele vakbonds-en werkgeversorganisaties, de administraties en de politieke wereld.

Uw profiel

U hebt een masterdiploma in de rechten (of gelijkwaardige ervaringin het sociaal recht).

U kan analytisch denken en strategieën uitwerken. U kan een probleem vlot situeren en een oplossing aanreiken. U toont een vlot begrip van nieuwe informatie en houdt ervan zich in nieuwe materie te verdiepen.

U schrijft helder, beknopt, gestructureerd en correct.

U bent verbaal sterk en communiceert met impact : u geeft op heldere wijzemeningen, informatie en hoofdpunten weer. Uw overtuigingskracht en onderhandelingsvermogen stellen u in staat om compromissen te bereiken.

U schat de wensen en behoeften van onze leden goed in.

U bouwt vlot relaties op en weet goed om te gaan met mensen op alle niveaus. Bij voorkeur heeft u al een netwerk uitgebouwd in de socialprofitsector.

U bent een teamplayer, maar kan ook autonoom werken.

U bentperfect Nederlandstalig en hebt een grondige kennis van het Frans en het Engelsof u bent bereid dat op korte termijn te perfectioneren.

Ons aanbod

Wij bieden een voltijdse job met een contract voor onbepaalde duureneen competitief salaris met extralegale voordelen. Uw plaats van tewerkstelling is Brussel.

Unisoc is een kleineorganisatiewaarin teamspirit, integriteit en een gezonde werkethiek primeren. Wij stimuleren de ontplooiing van uw competenties en bieden u kansen om u bijkomend te vormen.

Interesse ?

Stuur voor 2 mei 2019 een gemotiveerde kandidatuur met CV naarjobs@unisoc.be