Member Lock Home Filtres Marker Calendar price_tag Icon cat

Welkom op de website van CODEF

CODEF staat voor Coordination et Défense des Services Sociaux et Culturels (Coördinatie en Bescherming van de Sociale en Culturele Diensten). CODEF is een multisectorale, pluralistische en onafhankelijke werkgeversfederatie die erkend is als representatieve organisatie van de werkgevers uit de socialprofitsector.

CODEF bestaat sinds 2002 en vertegenwoordigt meer dan 585 vzw’s in Wallonië en Brussel die werk bieden aan bijna 5000 werknemers in allerlei sectoren. Het verenigt vzw’s die willen tegemoetkomen aan de noden en zorgen van burgers met het oog op het algemeen en/of collectief belang. Het is ook een van de vijf sectorfederaties voor de diensten voor gezins- en ouderlingenhulp (SAFA – Services d’Aide aux Familles et aux Ainés).

Door zijn activiteiten als federatie biedt CODEF de verenigingen de mogelijkheid om een organisatie uit te bouwen. Het biedt ook ondersteuning aan de verenigingen en treedt op als woordvoerder om hun belangen en die van hun sector te verdedigen op alle bevoegdheids- en overlegniveaus.