Member Lock Home Filtres Marker Calendar price_tag Icon cat

Digitalisering

De digitale transformatie is het proces dat bedrijven en verenigingen de kans biedt om de nieuwe technologieën in te schakelen in hun activiteiten. Deze technologieën zijn bedoeld om de verschillende processen binnen hun organisatie vlotter te laten verlopen, hun professionalisering te begeleiden en hun werking doeltreffender te maken. De digitale transformatie van verenigingen is een ingrijpende verandering die het mogelijk maakt om in te spelen op huidige en toekomstige uitdagingen voor de verenigingssector, vooral dan op het vlak van maatschappelijke impact, innovatie en ontwikkeling.

Voorstelling van het project

Met het project rond digitalisering “De nieuwe technologieën binnen het bereik van alle verenigingen !” tracht CODEF de leden van de bestuursorganen en de werknemers van verenigingen uit de socialprofitsector bewuster te maken van digitale technologie, zodat zij met behulp daarvan efficiënter kunnen werken en zo hun dienstverlening kunnen verbeteren.

CODEF wil nieuwe organisatiestrategieën invoeren binnen verenigingen en tegelijk hun acties en diensten zichtbaarder maken bij hun doelgroep(en), de bevolking, de politieke overheid en de administratie door de nadruk te leggen op digitale hulpmiddelen waarmee zij beter hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen opnemen (professionalisering, communicatie, goed bestuur en goed beheer, …).

Het project berust op drie pijlers : digitale bewustmaking dankzij een communicatiecampagne, het organiseren van specifieke vorming en het opzetten van een evenement gewijd aan de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.

Digitalisering moet een bondgenoot zijn van verenigingen, omdat het een grotere openheid voor maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Ons project richt zich dan ook op alle betrokkenen binnen en buiten de vereniging, dat wil zeggen de bestuursorganen van onze leden, hun werknemers, hun vrijwilligers, hun gebruikers en burgers die zich willen inzetten.

Een werkboek voor de digitalisering van verenigingen

Met dat doel voor ogen heeft CODEF een werkboek samengesteld dat vzw’s hulpmiddelen wil aanreiken om een strategie voor digitalisering binnen hun organisatie te ontwikkelen. Het werkboek is didactisch opgesteld om het denkproces over digitale technologie te ondersteunen.

YouTube

En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.
En savoir plus

Charger la vidéo

Bekijk meteen ons interactief digitaal werkboek :

Een pagina over digitale hulpmiddelen

Digitale technologieën bieden mogelijkheden om tegemoet te komen aan belangrijke professionele noden. Door passende digitale hulpmiddelen in te zetten in jullie vereniging, kun je tijd, energie en geld sparen om jullie opdrachten en diensten efficiënter uit te voeren.

Verder is het ook absoluut noodzakelijk geworden om te anticiperen op de toekomstige noden van de bevolking en passende oplossingen uit te werken om daarop in te spelen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, volstaat het echter niet om met digitale middelen te kunnen werken… Het is ook nodig om vooraf na te denken over het gebruik ervan om zo de hele vereniging coherent te kunnen organiseren!

Daarom stelt CODEF jullie een hele reeks digitale hulpmiddelen voor, ingedeeld volgens vijf grote thema’s: informatie, communicatie, operationele werking, beveiliging en ondersteuning. Die hulpmiddelen zijn gerangschikt naar moeilijkheidsgraad, hoewel elk hulpmiddel op zich meer of minder vaardigheden vereist, afhankelijk van de manier waarop hij wordt gebruikt.

Ontdek ze op onze pagina gewijd aan de digitale hulpmiddelen !

Onderzoek naar de digitaliseringsgraad van vzw’s

In het kader van het project van CODEF met als titel “De nieuwe technologieën binnen het bereik van alle verenigingen in Wallonië en Brussel!” hebben wij een enquête gehouden. We stelden de bij ons aangesloten verenigingen enkele vragen om hun noden op het gebied van digitalisering en toegang tot digitale technologie beter te leren kennen. De enquête werd per e-mail uitgestuurd in december 2020 en leverde een responsgraad op van 14%, zonder dat we een herinnering verstuurden. De steekproef werd berekend op 475 leden met een betrouwbaarheid van 90% en een foutenmarge van 10%. We kunnen er dan ook vanuit gaan dat het resultaat voldoende betrouwbaar is om conclusies te trekken en er aanwijzingen voor het verdere werk uit te halen.

Resultaten van de enquête over digitalisering bij de verenigingen die lid zijn van CODEF.

Een handvest voor duurzaam IT-gebruik

Het Belgisch Instituut voor Sustainable IT ontwikkelt, in het belang van iedereen, een nauwe interdisciplinaire samenwerking tussen actoren van het maatschappelijk middenveld, de sociale en solidaire economie, leerkrachten, onderzoekers, de overheid, de bedrijfswereld en het verenigingsleven voor het anticiperen op en het zich toe-eigenen van de uitdagingen en waarden van duurzame IT.

Het handvest voor duurzame IT is een tekst die de verbintenissen van de ondertekenaar samenvat, ongeacht of dat een bedrijf, een vereniging, een micro-onderneming/kmo of overheidsdienst is.

Het handvest voor duurzame IT moedigt de organisatie aan om zichzelf te evalueren en haar werking voortdurend te proberen verbeteren.

Met een handvest voor duurzame IT kan de organisatie communiceren over haar kwaliteitsaanpak. Daarmee bereikt zij niet alleen haar klanten, maar ook haar leveranciers en medewerkers.

CODEF heeft het handvest voor duurzame IT ondertekend. En jullie ?

Een digitale toolbox

Digitale technologie is onontbeerlijk geworden in ons dagelijks leven, zowel om contact op te nemen met de overheid, om informatie op te zoeken, te solliciteren, … En toch voelt een deel van de bevolking zich machteloos tegenover die nieuwe hulpmiddelen. Dat kan de begeleiding door mensen op het terrein belemmeren of zelfs belemmeren.

Daarom ontwikkelt een partner van CODEF, Interface3.Namur, de ‘Box Numérique’ – een digitale toolbox voor maatschappelijk werkers om het gebruik van digitale technologie bij de begeleiding te bevorderen.

De toolbox bestaat concreet uit ‘toolcards’, in combinatie met video’s, over bijvoorbeeld het gebruik van een smartphone, van e-mail, de toegang tot online overheidsdiensten, … De fiches kunnen gratis worden gekopieerd of gedownload en zijn bestemd voor begunstigden in moeilijkheden, die zo kunnen beschikken over een ‘gebruiksaanwijzing’ die hun zekerheid biedt bij wat ze doen. Er worden ook vormingsworkshops aangeboden om de toolcards te leren kennen en gebruiken door middel van concrete situaties en theoretische bijdragen.

Wil je meer weten over de digitale toolbox ? Bekijk de opname van de informatiesessie die CODEF op 6 mei 2022 organiseerde :

YouTube

En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.
En savoir plus

Charger la vidéo

Voor meer informatie over de digitale toolbox, kun je terecht op de (Franstalige) website van Interface3.Namur.

SOCIALware biedt ICT-oplossingen

Presentatie

Al vijftien jaar rust de vzw SOCIALware verenigingen in de Benelux uit met de technologie die zij nodig hebben om hun opdracht te vervullen en hun impact te vergroten. SOCIALware werkt samen met de Amerikaanse ngo Techsoup, maar de organisatie is volledig onafhankelijk van haar partners.

De partners van SOCIALware helpen verenigingen om meer te doen met een beperkt budget door hen gratis of tegen een heel lage prijs een ruim aanbod van technologische hulpmiddelen (hardware, software, dienstverlening, vorming en ondersteuning) ter beschikking te stellen. Zij doen dit in het kader van hun programma’s voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

YouTube

En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.
En savoir plus

Charger la vidéo

Op 15 februari 2021 stelde SOCIALware in samenwerking met CODEF haar vereniging en de verschillende diensten die zij aanbiedt op het vlak van ICT-oplossingen voor tijdens een online informatiesessie. Bekijk de video van deze presentatie :

play-sharp-fill

Het programma SOCIALware

Enkele partners die interessant kunnen zijn voor jullie vereniging :

  • Kantoorsoftware

De is beschikbaar voor pc en Mac.

Google Workspace (de voormalige G Suite) is beschikbaar via het programma Google voor non-profit organisaties. Maak ook gebruik van het mogelijke maandelijkse Ad Grants-krediet van 10.000 dollar als jullie vereniging voldoet aan de selectiecriteria.

De software Adobe Acrobat is beschikbaar om bestanden in pdf-formaat te lezen en te beheren.

Software nodig voor een videoconferentie? Het programma van SOCIALware heeft er enkele in de aanbieding, waaronder ook Zoom.

  • Hulpmiddelen om beeldmateriaal te maken en te beheren

Het is mogelijk om gebruik te maken van de software Adobe Photoshop.

  • Hulpmiddelen voor cybersecurity

SOCIALware helpt verenigingen om zich beter te beschermen bij hun online activiteiten. Er bestaan verscheidene mogelijkheden voor online bescherming: Veritas, Docusign, Norton LifeLock, Bitdefender, … Raadpleeg de catalogus voor meer informatie.

  • Informaticadiensten

De partners bieden de verenigingen die in aanmerking komen voor het programma van SOCIALware voorkeurtarieven voor hun digitale projecten.

Heeft je vereniging belangstelling voor een van de servicepartners? Neem contact op met SOCIALware via info@socialware.be of rechtstreeks met de partners.

  • Freelancediensten

Krijg toegang tot een platform van geselecteerde freelancers en tot een aanbod van online-cursussen voor jullie vereniging of openbare bibliotheek dankzij Fiverr for Nonprofits, dat beschikbaar is in het programma van SOCIALware.

Hoe genieten van het programma?

Ga naar de inschrijvingspagina. Als eerste stap maak je een gebruikersaccount aan door elk veld in te vullen. Als je je afvraagt of jullie vereniging in aanmerking komt, raadpleeg dan de FAQ of neem rechtstreeks contact op met de vzw SOCIALware.

Contact

Louizalaan 65/11
1050 Brussel
info@socialware.be
website
Facebook

 

Voor meer informatie over het project “Digitalisering” van CODEF mag je gerust contact opnemen met onze projectverantwoordelijke Emilie Maquet, telefonisch op het nummer 04 / 362 52 25 of via e-mail op support@codef.be.